Dataskydd

 

Allmän information

Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är:

smart Europe GmbH
Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland
E-post eu.dataprotection@smart.com

Det organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser eller liknande) är smart Europe GmbH: s fysiska eller juridiska person.

Dataskyddsombud krävs enligt lag

Ett ansvarigt dataskyddsombud har utsetts för vårt företag:

Katja Green
E-post eu.dataprotection@smart.com

1. Värd och innehållsleverans  Nätverk (CDN)

Denna webbapplikation är värd för den externa tjänsteleverantören PressPage B. V., Hoogoorddreef 54D-56D, 1101 be Amsterdam, Nederländerna (värd). De personuppgifter som samlas in på dessa webbapplikationer lagras på värdens servrar. Detta kan inkludera IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta-och kommunikationsdata, kontraktsdata, kontaktuppgifter, namn, webbplatsåtkomst och annan data som genereras via en webbplats.Värdarna används för att uppfylla kontraktet gentemot våra potentiella och befintliga kunder (artikel 6 para. 1 lit. B DSGVO) och för en säker, snabb och effektiv tillhandahållande av vårt online-erbjudande av en professionell leverantör (Art.6 para. 1 lit. f GDPR).
Vår värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla respektive serviceförpliktelser och följa våra instruktioner angående dessa uppgifter.

För att säkerställa dataskyddskompatibel behandling har vi ingått ett orderbehandlingsavtal enligt Art. 28 GDPR med vår värd.

2. Sekretesspolicy

Vi är glada över ditt besök i våra webbapplikationer och ditt intresse för våra erbjudanden. Skyddet av dina personuppgifter är en viktig angelägenhet för oss. I denna sekretesspolicy förklarar vi hur vi samlar in dina personuppgifter, vad vi gör med dem, för vilka ändamål, på vilken rättslig grund Detta görs och vilka rättigheter och anspråk som är förknippade med detta för dig.

Sekretesspolicyn för användning av våra webbapplikationer gäller inte dina aktiviteter på webbplatser för sociala nätverk eller andra leverantörer som är tillgängliga via länkar på våra webbapplikationer. Kontrollera dessa leverantörers webbplatser för deras sekretesspolicy.

3. Insamling och behandling av dina personuppgifter

När du besöker våra webbapplikationer lagrar vi viss information om webbläsaren och operativsystemet du använder, datum och tid för ditt besök, åtkomststatus (t.ex. om du kunde komma åt en webbapplikation eller fått ett felmeddelande), användningen av webbapplikationens funktioner, de söktermer du kan ha angett, frekvensen som du får tillgång till individuellt innehåll, namnet på åtkomliga filer, mängden data som överförs, webbplatsen från vilken du öppnade vår webbapplikation och webbplatsen du besöker från våra webbapplikationer, vare sig genom att klicka på länkar som tillhandahålls av oss eller genom att ange en domän direkt i webbapplikationen inmatningsfält på samma flik (eller fönster) i din webbläsare, där du har öppnat vår webbapplikation. Vi lagrar också din IP-adress och namnet på din Internetleverantör under en period av sju dagar av säkerhetsskäl, särskilt för att förhindra och upptäcka attacker mot våra applikationer eller bedrägeriförsök.

Vi lagrar endast andra personuppgifter om du ger oss sådana uppgifter, t.ex. i samband med en registrering, ett kontaktformulär, en chatt, en undersökning och även i dessa fall endast i den utsträckning som vi har tillåtelse att göra det på grundval av ett samtycke som beviljats av dig. När du begär en prisuppgift, inleder ett kontrakt eller för avtalsbehandling är artikel 6 (1) lit B GDPR den rättsliga grunden för behandlingen.

4. Ändamål med användning av personuppgifter

 1. Vi använder de insamlade personuppgifterna när du besöker våra webbapplikationer för att hantera dem så bekvämt som möjligt för dig och för att skydda våra IT-system från attacker och annan olaglig verksamhet.
 2. Om du ger oss ytterligare personuppgifter, t.ex. i samband med en registrering, en chatt, ett kontaktformulär, en undersökning eller ett lotteri, kommer vi att använda dessa uppgifter för tidigare nämnda ändamål.
 3. För utförande av ett kontrakt samt av kundadministrationsskäl och – vid behov – för genomförande och avveckling av eventuella affärstransaktioner använder vi uppgifterna i varje enskilt fall endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål.
 4. För andra ändamål (t.ex. visning av personligt innehåll eller annonser baserat på ditt användningsbeteende) kommer vi och, om tillämpligt, utvalda tredje parter att använda dina uppgifter.
 5. Dessutom använder vi personuppgifter i den mån vi är juridiskt skyldiga att göra det (t.ex. lagring för uppfyllande av kommersiella eller skattemässiga lagringsskyldigheter, frisläppande i enlighet med officiella eller domstolsbeslut, t. ex. till en brottsbekämpande myndighet).
 6. Nedan listar vi den rättsliga grunden och syftet med behandlingen av personuppgifter:
SyfteRättslig grundBerättigat intresse vid avvägning av intressen
Tillhandahållande av webbplatsen för allmänheten och i syfte att kontakta våra kunder och berörda parterUppfyllande av avtal eller intresseavvägningVi har ett legitimt intresse av att tillhandahålla en Internetnärvaro, inklusive för icke-registrerade användare, för att ge allmän information om vårt företag.
Insamling av statistisk information om användningen av webbplatsen (så kallad webbanalys)IntresseavvägningVi har ett berättigat intresse av att få information om användningen av webbplatsen, särskilt för att förbättra vårt erbjudande.
Upptäckt av funktionsfel och säkerställande av systemsäkerhet, inklusive upptäckt och spårning av obehöriga åtkomstförsök och åtkomst till våra webbservrarUppfyllande av våra rättsliga skyldigheter inom området datasäkerhet samt intresseavvägningVi har ett legitimt intresse av att eliminera störningar, säkerställa systemsäkerhet och upptäcka och spåra obehöriga åtkomst-eller åtkomstförsök.
Skydda och försvara våra rättigheterIntresseavvägningVi har ett legitimt intresse av att hävda och försvara våra rättigheter.
Behandling av dina frågor, funderingar och feedbackUppfyllande av avtal eller intresseavvägningVi har ett legitimt intresse av att behandla och överväga dina kommentarer och feedback.
Slumpmässig utvärdering av behandlingen av kundfrågor för kvalitetssäkringIntresseavvägningVi har ett legitimt intresse av slumpmässig utvärdering av behandlingen av kundfrågor för kvalitetssäkring.
Datakonsolidering som en del av kundvård av smart Europe GmbHIntresseavvägningVi har ett berättigat intresse av en aktuell och konsoliderad dataprofil som en del av kundservice från smart Europe GmbH. Konsolidering tjänar till att minimera data och säkerställer att våra kunders data är uppdaterade och korrekta.
Tillhandahållande av funktioner till våra kunder och berörda parter samt allmänheten  
Utskick av produktinformation, nyhetsbrev, reklam och marknadsundersökningarFullgörande av kontrakt eller samtycke 
Bestämning av fel och garanti för produktsäkerhet inklusive upptäckt och spårning av obehöriga åtkomstförsök och åtkomst till våra produkter av kunderÖverensstämmelse med rättsliga skyldigheter inom området produktansvar, intresseavvägningVi har ett legitimt intresse av att säkerställa produktsäkerhet och upptäcka och spåra obehöriga åtkomst-eller åtkomstförsök.
KundvårdFullgörande av kontrakt 
Granskning av sociala mediekanaler för kundvårdIntresseavvägningVi har ett legitimt intresse av att kontrollera våra sociala mediekanaler med avseende på klagomål eller frågor från våra kunder och göra dem medvetna om våra kundvårdskanaler.
Slumpmässig utvärdering av behandlingen av kundfrågor för kvalitetssäkringIntresseavvägningVi har ett legitimt intresse av slumpmässig utvärdering av behandlingen av kundfrågor för kvalitetssäkring.
Hantering av eventuell ersättning och / eller bonusprogramIntresseavvägningVi har ett berättigat intresse av att uppfylla våra rättsliga skyldigheter gentemot partnern.
Hantering av juridiska tvisterIntresseavvägningPåstående, utövande eller försvar av rättsliga anspråk från smart Europe GmbH.
Allmän kundanalys, statistiska utvärderingar för Företagsledning, kostnadsregistrering och kontroll med VINIntresseavvägning
 • Analys av försäljnings - och orderdata per modell försäljningskanal, orderstatus
 • Analys av begärda varianter och utrustning
 • Rapportering om affärsparametrar, om det behövs med VIN
Bedrägeri och förebyggande av penningtvättÖverensstämmelse med rättsliga skyldigheter, intresseavvägning 

Förebygga, bekämpa och utreda finansiering av terrorism och brott som äventyrar tillgångar, jämförelser med europeiska och internationella

Antiterroristlistor

Överensstämmelse med rättsliga skyldigheter, intresseavvägning 
Uppfyllande av officiella krav (t. ex. återkallningskampanjer från Federal Motor Transport Authority)Överensstämmelse med rättsliga skyldigheter, intresseavvägningUppfyllande av juridiska och regulatoriska krav
Uppfyllande av skattekontroll och rapporteringsskyldigheter, arkivering av dataÖverensstämmelse med rättsliga skyldigheter, intresseavvägningUppfyllande av juridiska och regulatoriska krav
Offentliggörande i samband med reglerande / rättsliga åtgärder i syfte att samla in bevis, lagföra och verkställa civilrättsliga fordringarÖverensstämmelse med rättsliga skyldigheter, intresseavvägningUppfyllande av juridiska och regulatoriska krav
Internrevision och utredningarRättslig skyldighet 
FältåtgärderEfterlevnad av rättsliga skyldigheterMed en fråga baserad på fordonets identifikationsnummer du har angett kan du hämta fältåtgärder och återkallelser för fordonet. De uppgifter du har angett sparas inte.
Efterlevnadskontroller (t. ex. efterlevnadskontroller, dokumentation av efterlevnadsundersökningar och efterlevnad av efterlevnadskrav)IntresseavvägningGranskning av efterlevnad av lagbestämmelser, interna företagsriktlinjer, regler och standarder för smart Europe GmbH, anställda, affärspartners och andra auktoriserade tredje parter.
Tillhandahållande av tjänsten (smart Europe GmbH online-rådgivning)Fullgörande av kontrakt 
Insamling av statistisk information från webbplatsenIntresseavvägningVi har ett berättigat intresse av att få information om användning, särskilt för att förbättra vårt erbjudande.
Tillhandahållande av ett kontaktalternativ för att behandla dina problem eller förfrågningarFullgörande av kontrakt 
Kund-och prospektstödSamtycke 
Kundundersökning (inklusive nöjdhetsundersökning)Samtycke 
Skapande av anpassad informationSamtycke 
Skapande av en kundprofil som grund för reklam och marknadsundersökningIntresseavvägningVi har ett berättigat intresse av en konsoliderad kundprofil, förutsatt att den efterföljande användningen för reklam och marknadsundersökningar är i enlighet med dataskydds-och konkurrenslagstiftningens krav

 

5. Överföring av personuppgifter till tredje part

 1. Våra webbapplikationer kan också innehålla erbjudanden från tredje part. Om du klickar på ett sådant erbjudande kommer vi att överföra data till respektive leverantör i den utsträckning det är nödvändigt (t.ex. information om att du hittade detta erbjudande på vår webbplats och, om tillämpligt, ytterligare information som du redan har tillhandahållit för detta ändamål på våra webbplatser).
 2. Vi använder också kvalificerade tjänsteleverantörer (t.ex. IT-tjänsteleverantörer, marknadsföringsbyråer) för att driva, optimera och säkra våra webbapplikationer. Vi vidarebefordrar endast personuppgifter till dem i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla och använda webbapplikationerna och deras funktioner, för att uppnå legitima intressen, för att uppfylla lagliga skyldigheter eller i den mån du har samtyckt till detta (se avsnitt 7).
 3. Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till vår byrå Ketchum GmbH, som ligger på Bahnstra 00212 D 40212 D xnumx D xnumx, Tyskland. Syftet med att använda dina uppgifter är att skicka pressmeddelanden. Förutsatt att det inte finns några lagliga lagringsperioder kommer uppgifterna att raderas så snart kundrelationen har upphört. Om vi använder uppgifterna för ett annat ändamål kommer vi att informera dig om detta.

Mer information om mottagare finns i vårt Samtyckeshanteringssystem.

6. Cookies

 1. Cookies kan användas när du besöker våra webbapplikationer. Tekniskt sett är det så kallade HTML-cookies och liknande programvaruverktyg som Web/DOM-lagring eller lokala delade objekt (så kallade "flash-cookies"), som vi kollektivt kallar cookies. Cookies är små textfiler som inte orsakar någon skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din slutenhet. Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din personliga enhet tills du tar bort dem själv eller tills de automatiskt raderas av din webbläsare.
 2. Cookies lagras på din dator, bärbara dator eller mobila enhet när du besöker våra webbapplikationer. Från detta kan vi till exempel känna igen om det redan har funnits en anslutning mellan enheten och vår applikation, ta hänsyn till ditt föredragna språk eller andra inställningar, erbjuda dig vissa funktioner (t.ex. onlinebutikserbjudanden, fordonskonfigurationer) eller känna igen dina intressen på användningsbasis. Cookies kan också innehålla personuppgifter.
 3. Frågan om vilka och om cookies används när du besöker våra webbapplikationer beror på vilka områden och funktioner i våra applikationer du använder och i vilken utsträckning du har samtyckt till användningen av cookies som inte är tekniskt nödvändiga i vårt Samtyckehanteringssystem.
 4. Användningen av cookies beror också på inställningarna i den webbläsare du använder (t.ex. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De flesta webbläsare är förinställda så att de automatiskt accepterar vissa typer av cookies, men du kan vanligtvis ändra dessa inställningar. Du kan när som helst radera befintliga cookies. Du kan radera Web/DOM-lagring och Local Shared Objects separat. Hur detta fungerar i den webbläsare eller enhet du använder kan du läsa i respektive tillverkares instruktioner.
 5. Samtycket (= godkännande) till samt avvisandet eller raderingen av cookies är knutet till den enhet som används och även till den webbläsare som används i varje enskilt fall. Om du använder flera enheter eller webbläsare kan du göra besluten eller inställningarna på olika sätt för varje enhet.
 6. Om du väljer att inte använda cookies eller raderar dem är det möjligt att alla funktioner i våra webbapplikationer eller enskilda funktioner inte kommer att vara tillgängliga för dig i begränsad utsträckning.
 7. Den här webbapplikationen använder en särskild teknik för samtycke till cookies för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din slutenhet eller till användning av viss teknik i förväg för att dokumentera detta samtycke på ett sätt som är förenligt med dataskyddet.

Följande dataspårare och cookies används av media.smart.com/eu i våra kundredaktioner:

 

Cookie Namn

Beskrivning

Cookie genererad av produkt

Kategori av cookies

 

AMCV_orgid

Denna cookie används för att identifiera en unik besökare och ID kommer att användas för att spåra beteendet med PII-Data.

Adobe Web sdk

FunktionsCookies

kndctr_orgid_samtycke

Denna cookie lagrar användarens samtycke preferens för webbplatsen.

Adobe Web sdk

FunktionsCookies

kndct_orgid_identitet

Denna cookie används för att identifiera en unik besökare

Adobe Web sdk

FunktionsCookies

kndctr_orgid_samtyckeskontroll

Den här sessionsbaserade cookien signalerar servern att leta upp serversidan för samtyckeinställningar.

Adobe Web sdk

Absolut nödvändiga cookies

affinitet

Denna sessionsbaserade cookie används för att binda användarens session till en viss instans. Detta säkerställer att alla förfrågningar från användaren under sessionen skickas till samma instans.

AEM

Absolut nödvändiga cookies

tarteaucitron

Denna cookie används för att lagra cookie-samtycket för att visa / dölja cookie-bannern och spara de inställningar som användaren har gjort

AEM

Absolut nödvändiga cookies

hasGmid

Intern cookie för Web SDK. Om den avvisas kan användaren loggas ut intermittent.

CDC

Absolut nödvändiga cookies

gig_canary

Anger om klienten använder canary-versionen av WebSDK. Om den avvisas laddas inte WebSDK canary-versionen. Den vanliga versionen laddas istället.

CDC

FunktionsCookies

ucid

Unik datoridentifierare som används för att generera rapporter och används av Web SDK för att få sparat svar. Om det avvisas kan Gigya i vissa flöden inte fungera.

CDC

FunktionsCookies

gig_canary_ver

Versionsnamnet på web SDK: s canary-version. Om den avvisas laddas inte WebSDK canary-versionen. Den vanliga versionen laddas istället.

CDC

FunktionsCookies

gig_bootstrap_3_MjcjglyKNuvBDYS-zK2fxZm0WHOPZL7x2H7hLPKlKHmRArfmghst0ccqtnthiw0f (gig_bootstrap_)

Intern cookie för Web SDK. Om den avvisas kan användaren loggas ut intermittent.

CDC

Absolut nödvändiga cookies

gmid

Användarcookie. Om den avvisas kan användaren inte logga in på systemet. Även användaren kommer att förlora giltig session när 3: e parts Cookies blockeras.

CDC

Absolut nödvändiga cookies

Akamaianalytiker_browsersessionid

Denna cookie tilldelar en anonym identifierare till varje besökare som spelar en video. Används för att analysera videomediaspelaren. Den upphör att gälla när du stänger din webbläsare eller när du återkallar ditt samtycke.

Akamai Media Analytics

FunktionsCookies

HTML_BitRateBucketCsv

Denna cookie mäter uppspelningstiden för videor i videomediaspelaren per besökare beroende på bithastigheten. Används för att analysera videomediaspelaren.

Akamai Media Analytics

FunktionsCookies

HTML_isPlayingCount

Denna cookie räknar antalet gånger en viss video spelades i videomediaspelaren. Används för att analysera videomediaspelaren. Den upphör att gälla när du stänger din webbläsare eller när du återkallar ditt samtycke.

Akamai Media Analytics

FunktionsCookies

HTML_VisitCountCookie

Denna cookie räknar antalet visningar av en video i videomediaspelaren. Används för att analysera videomediaspelaren. Den upphör att gälla när du stänger din webbläsare eller när du återkallar ditt samtycke.

Akamai Media Analytics

FunktionsCookies

HTML_VisitIntervalStartTime

Denna cookie mäter starttiden för ett intervall mellan besök på en webbplats i videomediaspelaren. Används för att analysera videomediaspelaren. Den upphör att gälla när du stänger din webbläsare eller när du återkallar ditt samtycke.

Akamai Media Analytics

FunktionsCookies

HTML_VisitValueCookie

Denna cookie beräknar värdet av besöket på webbplatsen från uppspelningstiden för en video i videomediaspelaren när den nås och antalet rebufferprocesser under uppspelning. Används för att analysera videomedia

spelare. Den upphör att gälla när du stänger din webbläsare eller när du återkallar ditt samtycke.

Akamai Media Analytics

FunktionsCookies

s_cc

 

Ställ in och läs av JavaScript-koden för att avgöra om cookies är aktiverade.

Adobe Analytics

Prestandacookies

s_fid

Unik identifierare för Adobe Analytics

Adobe Analytics

Prestandacookies

Vi har ingått ett avtal om den beställda databehandlingen med leverantören av cookie-samtyckesteknologin enligt artikel 28. GDPR.
 

7. Server-Loggfiler

Leverantörerna av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • IP-adress (Internet protocol address) för den terminalenhet från vilken onlineerbjudandet nås;
 • Internetadress för den webbplats från vilken online-erbjudandet öppnades (så kallad origin eller referrer URL);
 • Namn på tjänsteleverantören genom vilken online-erbjudandet nås;
 • Namn på de filer eller information som nås;
 • Datum och tid samt varaktighet för hämtningen;
 • Mängden data som överförts;
 • Enhet( PC, mobil, annat), operativsystem och information i den webbläsare som används, inklusive installerade tillägg (t. ex. för Flash Player);
 • http-statuskod (t.ex. "begär framgångsrik" eller "begärd fil hittades inte").

Ovanstående data lagras i loggfilerna utan din fullständiga IP-adress, så att inga slutsatser kan dras om din IP-adress.

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Insamlingen av dessa uppgifter baseras på artikel 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats för detta ändamål måste serverloggfilerna samlas in.

8. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de data vi hanterar mot manipulation, förlust, förstörelse och mot åtkomst av obehöriga personer. Vi förbättrar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder i linje med den tekniska utvecklingen och möjligheterna.
 

9. SSL resp. TLS-kryptering

Våra webbapplikationer använder SSL-eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar etc. som du skickar till oss som operatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från" http:// "till" https:// " och med låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL-eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du överför till oss inte läsas av tredje part.

10. Rättslig grund för databehandling

 1. Om du har gett oss ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kommer detta att vara den rättsliga grunden för behandlingen (artikel 6 para. 1 bokstav A GDPR)
 2. För behandling av personuppgifter i syfte att inleda eller fullgöra ett avtal med dig, artikel 6 para. 1 bokstav B GDPR är den rättsliga grunden.
 3. I den mån behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. för lagring av data), har vi rätt att göra det enligt artikel 6 para. 1 lit. C GDPR.
 4. Dessutom behandlar vi personuppgifter i syfte att skydda våra legitima intressen samt tredje parts legitima intressen enligt artikel 6 (1) (f) GDPR.
 5. Att upprätthålla funktionaliteten i våra IT-system, (direkt) marknadsföring av våra egna och tredje parts produkter och tjänster (såvida detta inte görs med ditt samtycke) och den juridiskt nödvändiga dokumentationen av affärskontakter är sådana legitima intressen. Vi tar särskilt hänsyn till typen av personuppgifter, syftet med behandlingen, omständigheterna för behandlingen och ditt intresse för sekretessen för dina personuppgifter som en del av respektive nödvändig intresseavvägning.
   

11. Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. För detta ändamål kan du kontakta oss när som helst. Rätten till begränsning av behandling finns i följande fall:

 • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att verifiera detta. Under hela granskningen har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter har utförts olagligt kan du begära begränsning av databehandling istället för radering.
 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men kräver det för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för radering.
 • Om du har gjort en invändning enligt artikel 21 (1) GDPR måste en balans uppnås mellan dina intressen och våra. Så länge det ännu inte har fastställts vars intressen råder har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats får dessa uppgifter - förutom deras lagring - endast behandlas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av ett viktigt allmänintresse i Europeiska unionen eller en auktoriserad medlemsstat i Europa.

12. Radering av dina personuppgifter

Vi raderar din IP-adress och namnet på din Internetleverantör, som vi lagrar av säkerhetsskäl, efter sju dagar.

I annat fall raderar vi dina personuppgifter så snart det syfte för vilket vi samlade in och behandlade uppgifterna inte längre gäller. Utöver denna tidpunkt sker lagring endast i den mån detta krävs i enlighet med de lagar, förordningar eller andra rättsliga bestämmelser som vi omfattas av, i EU eller i enlighet med rättsliga bestämmelser i tredje land, om en lämplig nivå av dataskydd tillhandahålls där i varje enskilt fall.

I den mån radering inte är möjlig i enskilda fall kommer de relevanta personuppgifterna att markeras i syfte att begränsa dess framtida behandling.

13. Den registrerades rättigheter

Som registrerad har du rätt till åtkomst (Art. 15 GDPR), rättelse (Art.16 GDPR), radering/radering av data (Art. 17 GDPR), begränsning av behandling (ART. 18 GDPR) och dataportabilitet (Art. 20 GDPR).

 1. Rätt till information, korrigering, begränsning, överföring, blockering, radering:
  Du har rätt till kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, uppgifternas Ursprung, deras mottagare och syftet med databehandlingen och rätt till korrigering, begränsning, överföring, blockering och radering av dessa uppgifter när som helst inom ramen för gällande lagbestämmelser.
 2. Återkallande av samtycke till databehandling:
  Om du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten av behandlingen av dina personuppgifter tills en återkallelse påverkas inte av återkallelsen. Vidare behandling av dessa uppgifter på grundval av en annan rättslig grund, till exempel för uppfyllande av rättsliga skyldigheter (se avsnittet "rättsliga grunder för behandling"), förblir opåverkad.
 3. Protesträtt (artikel 21 GDPR):
  Du har rätt att när som helst, av skäl som rör din specifika situation, invända mot behandling av personuppgifter om dig som utförs på grundval av artikel 6(1)(e) GDPR (databehandling i allmänhetens intresse) eller artikel 6(1)(f) GDPR (databehandling på grundval av en intresseavvägning).

Om du invänder kommer vi endast att fortsätta att behandla dina personuppgifter i den mån vi kan visa tvingande legitima skäl för att göra det som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller i den mån behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring för att skydda legitima intressen på grundval av en intresseavvägning, har du också rätt att invända mot detta när som helst utan att ange skäl.

 1. Vi ber dig att skicka dina anspråk eller förklaringar till följande kontaktadress, om möjligt: eu.dataprotection@smart.com
 2. Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten:
  Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot lagkrav har du rätt att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet för dataskydd (artikel 77 GDPR).

Den ansvariga tillsynsmyndigheten för dataskydd är:

Statskommissionär för dataskydd och informationsfrihet i Baden-W 0rttemberg
Dr. Stefan Brink
Adress: Lautenschlagerstra 80, D-70173 Stuttgart
Postadress: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
Telefon: +49 711/61 55 41-0
E: poststelle@lfdi.bwl.de
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde/
 

14. Nyhetsbrev

Om du prenumererar på ett nyhetsbrev, som erbjuds på vår hemsida, kommer de uppgifter som lämnas under nyhetsbrevsregistreringen endast att användas för leverans av nyhetsbrevet, så länge du inte samtycker till ytterligare användning. Du kan avsluta prenumerationen när som helst med hjälp av alternativet Avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet.

 1. De uppgifter du lämnar för att ta emot nyhetsbrevet kommer att lagras av oss eller nyhetsbrevleverantören tills du avslutar prenumerationen proactive från mailinglist. Dina uppgifter kommer att raderas från distributionslistan för nyhetsbrev efter att du har avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Data som har lagrats av oss för andra ändamål påverkas inte av detta.
 2. När du har avregistrerat dig från distributionslistan för nyhetsbrev kommer din e-postadress att lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevet i en svart lista, om det behövs, för att förhindra framtida utskick.

Data från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra data. Detta tjänar både-ditt och vårt intresse-att följa de rättsliga kraven för att skicka nyhetsbrev (legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 (1) f GDPR).

15. Överföring av uppgifter till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

 1. När du använder tjänsteleverantörer (se avsnitt 1.) och överföring av data till tredje part baserat på ditt samtycke (se avsnitt 5.), personuppgifter kan lämnas till mottagare i länder utanför Europeiska unionen ("EU"), Island, Liechtenstein,Norge (=Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), USA och Indienöverförs och behandlas där..
 2. I följande länder, ur EU: s synvinkel, det finns en adekvat nivå av skydd av personuppgifter (så kallad "lämplighet"), i enlighet med EU: s standarder: Andorra, Argentina, Kanada (limited), Färöarna, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Nya Zeeland, Schweiz, Uruguay. Vi håller med mottagare i andra länder om användningen av EU: s standardavtalsklausuler eller bindande företagsregler för att skapa en "adekvat skyddsnivå" enligt lagkrav. För mer information, vänligen kontakta oss: eu.dataprotection@smart.com.

Övriga

Området för dataskydd är föremål för frekventa ändringar som gör det nödvändigt att anpassa vår dataskyddsdeklaration. Kontrollera vår hemsida med jämna mellanrum för att hålla reda på ändringarna. Vårt dataskyddsombud är tillgängligt för att svara på dina frågor:

E-post: eu.dataprotection@smart.com

Status: Augusti 2021