Gegevensbescherming

 

Algemene informatie

De gegevensbeheerder in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is:

smart Europe GmbH
Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland
E-mail eu.dataprotection@smart.com

De instantie, die alleen of samen met anderen de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen of soortgelijk) bepaalt, is de natuurlijke of rechtspersoon van smart Europe GmbH.

 

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Voor ons bedrijf is een verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming aangewezen:

Katja Green
E-mail eu.dataprotection@smart.com

 

1. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Deze webapplicatie wordt gehost door de externe dienst aanbieder PressPage B.V., Hoogoorddreef 54d-56d, 1101 BE Amsterdam, Nederland (hoster). De persoonsgegevens die verzameld worden op deze webapplicaties, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan bestaan uit IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, toegang tot websites en andere data die via een website worden gegenereerd. De hosters worden gebruikt voor de uitvoering van contracten vis-à-vis van onze potentiële en bestaande klanten (artikel 6 para. 1 lid b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte verstrekking van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 para. 1 lid f AVG).
Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover nodig om te voldoen aan de respectieve serviceverplichtingen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens volgen.

Om gevevensbescherming-conforme verwerking te garanderen, hebben we een contract voor orderverwerking volgens art. 28 AVG afgesloten met onze hoster.

 

2. Privacybeleid

We zijn blij met uw bezoek aan onze webapplicaties en uw interesse in onze aanbiedingen. De bescherming van uw persoonsgegevens is een belangrijk aandachtspunt voor ons. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, wat we ermee doen, voor welke doeleinden het wordt gebruikt, op welke wettelijke basis dit gebeurt en welke rechten en aanspraken er voor u aan verbonden zijn.

Het privacybeleid voor het gebruik van onze webapplicaties is niet van toepassing op uw activiteiten op websites voor sociale netwerken of andere aanbieders die toegankelijk zijn via links op onze webapplicaties. Raadpleeg s.v.p. de websites van deze aanbieders voor hun privacybeleid.

 

3. Verzamelen en verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer u onze webapplicaties bezoekt, slaan we bepaalde informatie op over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u toegang hebt gehad tot een webapplicatie of een foutbericht hebt ontvangen), het gebruik van functies van de webapplicatie, de zoektermen die u hebt ingegeven, de frequentie waarmee u toegang hebt tot individuele inhoud, de naam van de geopende bestanden, de hoeveelheid gegevens die zijn overgedragen, de website die u hebt gebruikt om toegang tot onze webapplicatie te krijgen, en de website die u bezoekt vanuit onze webapplicaties, ofwel door te klikken op links die door ons zijn verstrekt of door een domein rechtstreeks in het invoerveld in te voeren van hetzelfde tabblad (of venster) van uw browser waarin u onze webapplicatie hebt geopend. We slaan ook uw IP-adres en de naam van uw internetaanbieder op voor een periode van zeven dagen om veiligheidsredenen, in het bijzonder om aanvallen op onze applicaties of fraudepogingen te voorkomen en op te sporen

We bewaren alleen andere persoonsgegevens als u ons dergelijke gegevens verstrekt, bijv. in de context van een registratie, een contactformulier, een chatgesprek, een enquête en ook in deze gevallen alleen voor zover we dit mogen doen op basis van door u verleende toestemming. Bij het aanvragen van een offerte, het initiëren van een contract of voor contractverwerking, is Art. 6 (1) lid b AVG de wettelijke basis voor verwerking.

 

4. Doel van het gebruik van persoonsgegevens

 1. We gebruiken de verzamelde persoonsgegevens wanneer u onze webapplicaties bezoekt om ze zo gemakkelijk mogelijk door u te laten gebruiken en onze IT-systemen te beschermen tegen aanvallen en andere illegale activiteiten.
 2. Als u ons additionele persoonsgegevens verstrekt, bijv. in het kader van een registratie, een chatgesprek, een contactformulier, een enquête of een loterij, gebruiken we deze gegevens voor de eerder genoemde doeleinden.
 3. Voor he uitvoeren van een contract, alsmede vanwege klantenadministratieve redenen en - indien nodig - voor de uitvoering en het schikken van eventuele zakelijke transacties, gebruiken wij de gegevens in elk geval slechts voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.
 4. Voor andere doeleinden (bijv. het weergeven van gepersonaliseerde inhoud of advertenties op basis van uw gebruiksgedrag) zullen wij en, indien van toepassing, geselecteerde derde partijen gebruik maken van uw gegevens.
 5. Aanvullend hierop, gebruiken we persoonsgegevens voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijv. opslag ten behoeve van het voldoen aan commerciële of fiscale bewaarplichten, vrijgave in overeenstemming met officiële of gerechtelijke bevelen, bijv. aan een wetshandhavingsinstantie).
 6. Hieronder noemen we de wettelijke basis en doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens:
   

Doel

Wettelijke basis

Legitiem belang bij het afwegen van belangen

Beschikbaar maken van de website voor het algemene publiek en ten behoeve van het contact opnemen met onze klanten en geïnteresseerde partijen

Vervullen van contract of belangenafweging

We hebben een legitiem belang bij het aanbieden van een internetaanwezigheid, inclusief voor niet-geregistreerde gebruikers, om algemene informatie te verstrekken over onze organisatie.

Verzamelen van statistische informatie over het gebruik van de website (zogenaamde webanalyse)

Het afwegen van belangen

We hebben een legitiem belang bij het ontvangen van informatie over het gebruik van de website, in het bijzonder om ons aanbod te verbeteren.

Het detecteren van storingen en zorgdragen voor de veiligheid van het systeem, inclusief detectie en tracking van ongeautoriseerde toegangspogingen en toegang tot onze webservers.

Naleven van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging en het afwegen van belangen

We hebben een legitiem belang bij het elimineren van verstoringen, het waarborgen van systeembeveiliging en het detecteren en tracken van ongeautoriseerde toegang of toegangspogingen.

Beschermen en verdedigen van onze rechten

Het afwegen van belangen

We hebben een legitiem belang bij het bepleiten en verdedigen van onze rechten.

Verwerken van uw vragen, zorgen en feedback.

Vervullen van contract of belangenafweging

We hebben een legitiem belang bij het verwerken en overwegen van uw opmerkingen en feedback.

Steekproefgewijs evalueren van de verwerking van de zorgen van klanten voor kwaliteitsborging

Het afwegen van belangen

We hebben een legitiem belang bij het steekproefgewijs evalueren van de verwerking van zorgen van klanten voor kwaliteitsborging.

Gegevensconsolidatie als onderdeel van de klantenservice door smart Europe GmbH

Het afwegen van belangen

We hebben een legitiem belang bij een actueel en geconsolideerd gegevensprofiel als onderdeel van de klantenservice van smart Europe GmbH. Consolidatie dient om gegevens te minimaliseren en ervoor te zorgen dat de gegevens van onze klanten up-to-date en correct zijn.

Beschikbaar maken van de functionaliteiten aan onze klanten en geïnteresseerde partijen alsmede aan het publiek.

 

 

Versturen van productinformatie, nieuwsbrieven, reclame en marktonderzoek

Vervullen van contract of toestemming

 

Vaststellen van fouten en het garanderen van de veiligheid van het product, inclusief detectie en het tracken van ongeautoriseerde toegangspogingen en toegang tot onze producten door klanten

Naleving van wettelijke verplichtingen op het gebied productaansprakelijkheid, afwegen van belangen

We hebben een legitiem belang de veiligheid van het product te waarborgen en het detecteren en tracken van ongeautoriseerde toegang of toegangspogingen.

Klantenservice

Vervullen van contract

 

Beoordeling van sociale mediakanalen voor klantenservice doeleinden

Het afwegen van belangen

We hebben een legitiem belang bij het controleren van onze sociale mediakanalen met betrekking tot klachten of vragen van onze klanten en hen bewust te maken van onze klantenservicekanalen.

Steekproefgewijs evalueren van de verwerking van de zorgen van klanten voor kwaliteitsborging

Het afwegen van belangen

We hebben een legitiem belang bij het steekproefgewijs evalueren van de verwerking van zorgen van klanten voor kwaliteitsborging.

Afhandelen van mogelijke belonings- en/of bonusprogramma's

Het afwegen van belangen

We hebben een legitiem belang bij het nakomen van onze wettelijke verplichtingen jegens de partner.

Afhandelen van juridische geschillen

Het afwegen van belangen

Het bepleiten, uitvoeren of verdedigen van rechtsvorderingen van smart Europe GmbH.

Algemene analyse van klanten, statistische evaluaties voor bedrijfsmanagement, kostenregistratie en beheersing met behulp van het VIN

Het afwegen van belangen

 • Analyse van verkoop- en ordergegevens per modelverkoopkanaal, orderstatus
 • Analyse van gevraagde varianten en apparatuur
 • Rapportage over bedrijfsparameters, indien nodig met behulp van het VIN
Fraude- en witwaspreventieNaleven van wettelijke verplichtingen, het afwegen van belangen 

Voorkomen, bestrijden en onderzoeken van de financiering van terrorisme en strafbare feiten die activa in gevaar brengen, vergelijkingen met Europese en internationale

Terrorismebestrijdingslijsten

Naleven van wettelijke verplichtingen, het afwegen van belangen 
Nakomen van de officiële vereisten (bijv. terugroepcampagnes van de Federale Motortransportautoriteit)Naleven van wettelijke verplichtingen, het afwegen van belangenNakomen van wettelijke en reglementaire vereisten
Nakomen van de belastingcontrole- en rapportageverplichtingen, archivering van gegevensNaleven van wettelijke verplichtingen, het afwegen van belangenNakomen van wettelijke en reglementaire vereisten
Openbaarmaking in het kader van regelgevende/gerechtelijke maatregelen met als doel het verzamelen van bewijsmateriaal, de vervolging en de tenuitvoerlegging van civielrechtelijke ordeningenNaleven van wettelijke verplichtingen, het afwegen van belangenNakomen van wettelijke en reglementaire vereisten
Interne audit en onderzoekenWettelijke verplichting 
VeldmetingenNaleving van wettelijke verplichtingenMet een query op basis van het door u ingevoerde voertuigidentificatienummer kunt u veldmetingen en terugroepacties voor het voertuig terugvinden. De gegevens die u hebt ingevoerd worden niet opgeslagen.
Nalevingscontroles (bijv. nalevingscontroles, documentatie van nalevingsonderzoeken en naleving van nalevingsvereisten)Het afwegen van belangenBeoordeling van de naleving van wettelijke bepalingen, interne bedrijfsrichtlijnen, regels en normen van smart Europe GmbH, medewerkers, bedrijfspartners en andere geautoriseerder derde partijen.
Dienstverlening (smart Europe GmbH online advies)Vervullen van contract 
Verzamelen van statistische gegevens van de websiteHet afwegen van belangenWe hebben een legitiem belang bij het ontvangen van informatie over het gebruik, in het bijzonder om ons aanbod te verbeteren.
Verstrekking van een mogelijkheid om contact op te nemen om uw zorgen of vragen te verwerkenVervullen van contract 
Klant- en prospectondersteuningToestemming 
Klantenonderzoek (inclusief tevredenheidsonderzoek)Toestemming 
Creëren van informatie op maatToestemming 
Creëren van een klantprofiel als basis voor reclame en marktonderzoekHet afwegen van belangenWe hebben een legitiem belang bij een geconsolideerd klantprofiel, op voorwaarde dat het latere gebruik voor reclame en marktonderzoek in overeenstemming is met de vereisten van de gegevensbescherming en voor het mededingingsrecht

 

5. Overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen

 1. Onze webapplicaties kunnen ook aanbiedingen van derde partijen bevatten. Als u op een dergelijk aanbod klikt, zullen we gegevens overdragen aan de betreffende aanbieder voor zover nodig (bijv. informatie dat u dit aanbod op onze website hebt gevonden en, indien van toepassing, aanvullende informatie die u voor dit doel al op onze websites hebt verstrekt).
 2. We maken ook gebruik van gekwalificeerde serviceaanbieders (bijv. IT-serviceaanbieders, marketingbureaus) om onze webapplicaties te exploiteren, optimaliseren en beveiligen We verstrekken alleen persoonsgegevens aan hen voor zover dit noodzakelijk is voor de levering en het gebruik van de webapplicaties en hun functionaliteiten, voor het nastreven van legitieme belangen, voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of voor zover u hiermee heeft ingestemd (zie paragraaf 7).
 3. Uw data wordt verstrekt aan ons bureau Ketchum GmbH, gevestigd aan Bahnstraße 2, 40212 Düsseldorf, Duitsland. Het doel van het gebruik van uw gegevens is het verzenden van persberichten. Mits er geen wettelijke bewaartermijnen zijn, worden de gegevens verwijderd zodra de klantrelatie is beëindigd. Als we de gegevens voor een ander doel gebruiken, zullen we u hierover informeren.

Meer informatie over ontvangers vindt u in ons Toestemmingsbeheersysteem.

 

6. Cookies

 1. Cookies kunnen worden gebruikt bij het bezoeken van onze webapplicaties. Technisch gezien zijn dit zogenaamde HTML-cookies en soortgelijke softwaretools zoals web-/DOM-opslag of lokaal gedeelde objecten (zogenaamde "flash-cookies"), die we gezamenlijk cookies noemen.

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aan uw eindapparaat veroorzaken. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessie-cookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat. Sessie-cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw persoonlijke apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.
 2. Cookies worden opgeslagen op uw desktop, notebook of mobiele apparaat wanneer u onze webapplicaties bezoekt. Met dit, kunnen we bijvoorbeeld herkennen of er al eerder een verbinding tussen het apparaat en onze applicatie is geweest, rekening houden met uw voorkeurstaal of andere instellingen, u bepaalde functionaliteiten aanbieden (bijv. online winkelaanbiedingen, voertuigconfiguraties) of uw interesses herkennen op basis van gebruik. Cookies kunnen ook persoonlijke gegevens bevatten.
 3. De vraag welke en of cookies worden gebruikt wanneer u onze webapplicaties bezoekt, hangt af van welke gebieden en functies van onze applicaties u gebruikt en in hoeverre u hebt ingestemd met het gebruik van cookies die technisch gezien niet noodzakelijk zijn in ons Toestemmingsbeheersysteem.
 4. Het gebruik van cookies is ook afhankelijk van de instellingen van de instellingen van de webbrowser die u gebruikt (bijv. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De meeste webbrowsers zijn vooraf ingesteld om bepaalde soorten cookies automatisch te accepteren; u kunt deze instellingen echter meestal wijzigen. U kunt bestaande cookies op elk gewenst moment verwijderen. U kunt Web-/DOM-opslag en lokaal gedeelde objecten afzonderlijk verwijderen. Hoe dit in zijn werk gaat in de browser of apparaat dat u gebruikt, kunt u zien in de instructies van desbetreffende fabrikant.
 5. De toestemming (=goedkeuring) voor, evenals de afwijzing of verwijdering van cookies is gekoppeld aan het apparaat dat wordt gebruikt en ook aan de webbrowser die iedere keer is gebruikt. Als u meerdere apparaten of webbrowsers gebruikt, kunt u de beslissingen of instellingen voor iedere anders doen.
 6. Als u afziet van het gebruik van cookies of ze verwijdert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze webapplicaties of individuele functies slechts in beperkte mate voor u beschikbaar zullen zijn.
 7. Deze webapplicatie maakt gebruik van een special cookie toestemmingstechnologie om uw toestemming voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën op voorhand te verkrijgen, om zo deze toestemming te documenteren op een manier die conform is aan de gegevensbescherming.

De volgende datatrackers en cookies worden door media.smart.com/eu gebruikt in onze nieuwsruimtes voor klanten:

We hebben een contract gesloten met de aangestelde aanbieder van de cookie-technologie over de gegevensverwerking volgens art. 28. AVG.

Cookienaam

Beschrijving

Cookie gegenereerd door product

Categorie van de cookie

 

AMCV_orgid

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren en de ID wordt gebruikt om het gedrag met PII Data te tracken.

Adobe Web sdk

Functionaliteitscookies

kndctr_orgid_consent

Deze cookie slaat de toestemmingsvoorkeuren van de gebruiker voor de website op.

Adobe Web sdk

Functionaliteitscookies

kndct_orgid_identity

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren

Adobe Web sdk

Functionaliteitscookies

kndctr_orgid_consentcheck

Deze sessiegebaseerde cookie geeft de server het signaal om aan de serverzijde de toestemmingsvoorkeuren op te zoeken.

Adobe Web sdk

Strikt noodzakelijke cookies

affinity

Deze op sessie gebaseerde cookie wordt gebruikt om de sessie van de gebruiker aan een specifieke instantie te binden. Dit zorgt ervoor dat alle verzoeken van de gebruiker tijdens de sessie naar dezelfde instantie worden verzonden.

AEM

Strikt noodzakelijke cookies

tarteaucitron

Deze cookie wordt gebruikt om de cookie-toestemming te bewaren om de cookie-banner te tonen/verbergen en de instellingen die de gebruiker heeft gemaakt op te slaan

AEM

Strikt noodzakelijke cookies

hasGmid

Interne cookie voor de Web SDK. Indien geweigerd, kan de gebruiker om de zoveel tijd worden uitgelogd.

CDC

Strikt noodzakelijke cookies

gig_canary

Geeft aan of de client de kanarieversie van de WebSDK gebruikt. Indien geweigerd, wordt de WebSDK kanarieversie niet geladen. In plaats daarvan wordt de normale versie geladen.

CDC

Functionaliteitscookies

ucid

Unieke computer identificatie gebruikt voor het genereren van rapporten, en wordt gebruikt door de Web SDK om opgeslagen reactie te krijgen. Indien geweigerd, kan het zijn dat Gigya in bepaalde flows niet functioneert.

CDC

Functionaliteitscookies

gig_canary_ver

De versienaam van de kanarieversie van de Web SDK. Indien geweigerd, wordt de WebSDK kanarieversie niet geladen. In plaats daarvan wordt de normale versie geladen.

CDC

Functionaliteitscookies

gig_bootstrap_3_MjcjglyKNuvBDYS-zK2fxZm0WHOPZL7x2H7hLPKlKHmRArfmgHSt0ccqTntHiw0F (gig_bootstrap_)

Interne cookie voor de Web SDK. Indien geweigerd, kan de gebruiker om de zoveel tijd worden uitgelogd.

CDC

Strikt noodzakelijke cookies

gmid

Gebruikerscookie. Indien geweigerd, kan de gebruiker niet inloggen op het systeem. Ook verliest de gebruiker een geldige sessie wanneer cookies van derde partijen worden geblokkeerd.

CDC

Strikt noodzakelijke cookies

AkamaiAnalytics_BrowserSessionId

Deze cookie wijst een anonieme identificatie toe aan elke bezoeker die een video afspeelt. Wordt gebruikt om de videomediaspeler te analyseren. Het verloopt wanneer u uw browser sluit of op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Akamai Media Analytics

Functionaliteitscookies

HTML_BitRateBucketCsv

Deze cookie meet de afspeeltijd van video's in de videomediaspeler per bezoeker, afhankelijk van de bitsnelheid. Wordt gebruikt om de videomediaspeler te analyseren.

Akamai Media Analytics

Functionaliteitscookies

HTML_isPlayingCount

Deze cookie telt het aantal keren dat een specifieke video werd afgespeeld in de videomediaspeler. Wordt gebruikt om de videomediaspeler te analyseren. Het verloopt wanneer u uw browser sluit of op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Akamai Media Analytics

Functionaliteitscookies

HTML_VisitCountCookie

Deze cookie telt het aantal keren dat een video werd bezichtigd in de videomediaspeler. Wordt gebruikt om de videomediaspeler te analyseren. Het verloopt wanneer u uw browser sluit of op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Akamai Media Analytics

Functionaliteitscookies

HTML_VisitIntervalStartTime

Deze cookie meet de starttijd van een interval tussen bezoeken aan een website in de videomediaspeler. Wordt gebruikt om de videomediaspeler te analyseren. Het verloopt wanneer u uw browser sluit of op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Akamai Media Analytics

Functionaliteitscookies

HTML_VisitValueCookie

Deze cookie berekent de waarde van het bezoek aan de website van de afspeeltijd van een video in de videomediaspeler wanneer deze wordt geopend en het aantal rebufferprocessen tijdens het afspelen. Wordt gebruikt om de videomediaspeler te analyseren.

 Het verloopt wanneer u uw browser sluit of op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Akamai Media Analytics

Functionaliteitscookies

s_cc

 

Ingesteld en gelezen door de JavaScript code om te bepalen of cookies zijn ingeschakeld.

Adobe Analytics

Prestatiecookies

s_fid

Unieke identificatie voor Adobe Analytics

Adobe Analytics

Prestatiecookies


 

7. Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn:

 • IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat van waaruit toegang tot het online aanbod wordt verkregen;
 • Internetadres van de website van waaruit het online aanbod is bezocht (zogenaamde oorsprong of verwijzer-URL);
 • Naam van de service aanbieder via wie toegang tot het onlineaanbod is verkregen;
 • Naam van de bestanden of informatie waartoe toegang is verkregen;
 • Datum en tijd alsmede de duur van het opvragen;
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens;
 • Apparaat (pc, mobiel, anders), besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, inclusief geïnstalleerde invoegtoepassingen (bijv. voor de Flash Player);
 • http status code (bijv. “Aanvraag geslaagd” of  “aangevraagd bestand niet gevonden").

De bovenstaande gegevens worden opgeslagen in de logbestanden zonder uw volledige IP-adres, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken over uw IP-adres.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lid f AVG. De operator van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website, voor dit doel, dienen de serverlogbestanden te worden verzameld.

 

8. Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

We gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de gegevens die we beheren te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang door onbevoegde personen. We verbeteren onze beveiligingsmaatregelen continu in lijn met technologische ontwikkelingen en mogelijkheden.

 

9. SSL resp. TLS-versleuteling

Onze webapplicaties gebruiken SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken, etc. die u naar ons als operator verzendt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://” naar "https://" en door het slotsymbool in uw browserregel.

Wanneer SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derde partijen worden gelezen.

 

10. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

 1. Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, is dit de wettelijke basis voor de verwerking (Art. 6 para. 1 letter a AVG)
 2. Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het initiëren of uitvoeren van een overeenkomst met u is, Art. 6 para. 1 letter b AVG de wettelijke basis.
 3. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van onze wettelijke verplichting (bijvoorbeeld voor het bewaren van gegevens), zijn we bevoegd om dit te doen op grond van Art. 6 para. 1 lid c AVG.
 4. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens met het oog op het beschermen van onze legitieme belangen en de legitieme belangen van derde partijen op grond van Art. 6 (1) (f) AVG.
 5. Het onderhouden van de functionaliteit van onze IT-systemen, de (directe) marketing van onze eigen producten en diensten, en die van derde partijen (tenzij dit gebeurt met uw toestemming) en de wettelijk vereiste documentatie van zakelijke contacten zijn dergelijke legitieme belangen. We houden in het bijzonder rekening met het type persoonsgegevens, het doel van verwerking, de omstandigheden van de verwerking en uw belang bij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens als onderdeel van de respectieve noodzakelijke belangenafweging.

 

11. Het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken

U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de beoordeling heeft u het recht om beperking van verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is uitgevoerd, kunt u beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van het te verwijderen.
 • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar behoeven voor het uitoefenen, verdedigen of het bepleiten van juridische claims, hebt u het recht om beperking te vragen van de verwerking van uw persoonlijke gegevens in plaats ze te verwijderen.
 • Als u een bezwaar hebt ingediend op grond van Art. 21 (1) AVG, moet er een balans worden gevonden tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het bepleiten, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een geautoriseerd lidstaat van Europa.

 

12. Verwijdering van uw persoonsgegevens

We verwijderen uw IP-adres en de naam van uw internetaanbieder, die we om veiligheidsredenen opslaan, na zeven dagen.

Anders verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en verwerkt niet langer van toepassing is. Na dit tijdstip vindt opslag alleen plaats zover die vereist is in overeenstemming met wetten, regelgeving of andere wettelijke bepalingen waaraan wij onderworpen zijn, in de EU of in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in derde landen, indien daar in elk geval een passend niveau van gegevensbescherming wordt geboden.

Voor zover verwijdering in individuele gevallen niet mogelijk is, worden de relevante persoonsgegevens gemarkeerd met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 

13. Rechten van de betrokkene

Als betrokkene heeft u recht op inzage (Art. 15 AVG, rectificatie (Art. 16 AVG), gegevenswissing/-verwijdering (Art. 17 AVG), beperking van de verwerking (Art. 18 AVG) en gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 AVG).

 1. Recht op informatie, correctie, beperking, overdracht, blokkering, verwijdering:
  U hebt te allen tijde het recht om informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de oorsprong van de gegevens, hun ontvangers en het doel van de gegevensverwerking vrij te geven en het recht op correctie, beperking, overdracht, blokkering en verwijdering van deze gegevens binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
 2. Intrekking van toestemming voor gegevensverwerking::
  Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot een intrekking wordt niet beïnvloed door de intrekking. Evenzo blijft de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere wettelijke basis, zoals voor de nakoming van wettelijke verplichtingen (zie de sectie “Rechtsgrond voor gegevensverwerking”) onaangetast.
 3. Recht van bezwaar (Art. 21 AVG):
  U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van Artikel 6(1)(e) AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) of Artikel 6(1) (f) AVG (gegevensverwerking op basis van het afwegen van belangen).

Als u bezwaar maakt, zullen we alleen doorgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens voor zover we dwingende legitieme gronden kunnen aantonen waarom dit wordt gedaan, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor zover de verwerking dient voor het bepleiten, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Indien we uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van rechtstreekse marketing om uw legitieme belangen te beschermen op basis van een belangenafweging, hebt u ook het recht om hier te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar tegen te maken.

 1. We vragen u om uw claims of verklaringen, indien mogelijk, naar het volgende contactadres te sturen: eu.dataprotection@smart.com
 2. Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:
  Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke vereisten, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (Art. 77 AVG).

De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Baden-Württemberg
Dr. Stefan Brink
Adres: Lautenschlagerstraße 20, D- 70173 Stuttgart
Postadres: Postbus 10 29 32, 70025 Stuttgart
Telefoon: +49 711/61 55 41-0
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde/

 

14. Nieuwsbrief

Als u zich abonneert op een nieuwsbrief die op onze website wordt aangeboden, worden de gegevens die tijdens de nieuwsbriefregistratie worden verstrekt alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, voor zover u niet akkoord gaat met een verder gebruik. U kunt zich te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldoptie die in de nieuwsbrief wordt weergegeven.

 1. De gegevens die u verstrekt met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief wordt opgeslagen door ons of de service aanbieder van de nieuwsbrief totdat u proactief zich uitschrijft van de mailinglijst. Uw gegevens worden verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen blijven hierdoor onaangetast.
 2. Nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbriefdistributielijst, wordt uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefserviceaanbieder op een zwarte lijst geplaatst, om toekomstige mailings te voorkomen.

De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel – uw als ons belang – om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van Art. 6 (1) f AVG).

 

15. Gegevensoverdracht aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

 1. Bij het gebruik van dienstverleners (zie sectie 1.) en het doorgeven van gegevens aan derde partijen op basis van uw toestemming (zie sectie 5.), kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie ("EU"), IJsland, Liechtenstein, Noorwegen (= Europese Economische Ruimte), V.S. en India en worden overgedragen en verwerkt.
 2. In de volgende landen is er vanuit het oogpunt van de EU sprake van een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens (zogenaamde "adequaatheid"), in overeenstemming met EU-normen: Andorra, Argentinië, Canada (beperkt), Faeröer Eilanden, Guernsey, Israël, Isle of Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Uruguay. We zijn het eens met ontvangers in andere landen over het gebruik van EU standaard contract clausules of bindende bedrijfsregels om een “adequate beschermingsniveau" te creëren volgens de wettelijke vereisten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: eu.dataprotection@smart.com.

 

Diversen

Op het gebied van gegevensbescherming worden regelmatig wijzigingen aangebracht die een aanpassing van onze gegevensbeschermingsverklaring noodzakelijk maken. Controleer regelmatig onze website om de wijzigingen bij te houden. Onze functionaris voor gegevensbescherming is beschikbaar om uw vragen te beantwoorden:

E-mail: eu.dataprotection@smart.com

Status: augustus 2021