Juridische info

 

Verantwoordelijk voor deze website is smart Europe GmbH, een 100% entiteit van smart Automobile Co., Ltd., die is opgericht door en tussen Geely Automobile Group Co., Ltd. en Mercedes-Benz AG.
De operator van deze website https://media.smart.com/eu is smart Europe GmbH, Esslinger Straße 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland. 
smart Europe GmbH is niet de operator van de website www.smart.com.

De uitgever van deze webapplicatie is smart Europe GmbH. De volgende provideridentificatie vermeldt de naam, adres en contact, de personen die bevoegd zijn om het bedrijf te vertegenwoordigen en alle andere wettelijk vereiste informatie.

 

Identificatie provider volgens § 5 TMG

Verantwoordelijk voor de inhoud

smart Europe GmbH
Esslinger Str. 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland
 

Vertegenwoordigd door:

Dirk Adelmann (CEO), Martin Günther (CFO)
Informatie conform Sectie 18 (2) MStV. Björn Schick (adres hetzelfde als hierboven)


Contact

E-mail eu.communications@smart.com


KvK-nummer

Inschrijving in het handelsregister van Stuttgart arrondissementsrechtbank nr., HRB 774212


Omzetbelasting-ID

BTW-identificatienummer volgens § 27 a Duitse Wet Omzetbelasting: DE 331535780


Verwijzing naar EU-geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr
U kunt ons e-mailadres vinden in de juridische notitie hierboven.


Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Katja Green
DEKRA Assurance Services GmbH
Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
E-mail: eu.dataprotection@smart.com

 

Aansprakelijkheid met betrekking tot inhoud

Als een serviceaanbieder, zijn we verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetgeving op grond van Sectie 7 (1) van de Duitse Telemediawet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn we echter als een serviceaanbieder, niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derde partijen te monitoren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.

Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat kennis is genomen van een concrete inbreuk. Als we kennis nemen van zulke overtredingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derde partijen, op wiens inhoud we geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De respectievelijke aanbieder of operator van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. Illegale inhoud werd niet gedetecteerd op het moment dat het werd gelinkt.

Echter, een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is niet redelijk zonder concreet bewijs van een wetsovertreding. Als we kennis nemen van overtredingen, zullen we desbetreffende links onmiddellijk verwijderen.

 

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluid, video en animatiebestanden en hun arrangementen zijn onderworpen aan auteursrechten en andere wetten voor de bescherming van intellectueel eigendom. Ze mogen niet worden gekopieerd voor commercieel gebruik of distributie, noch mogen ze worden gewijzigd of worden gebruikt op andere websites. Sommige internetpagina 's bevatten ook materiaal dat onder het auteursrecht valt van degenen die het beschikbaar hebben gesteld.

De reproductie, bewerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen schriftelijke toestemming. Downloads en kopieën zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik, met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Voor zover de inhoud op deze pagina niet door de operator is gemaakt, worden de auteursrechten van derde partijen gerespecteerd. Inhoud van derde partijen wordt in het bijzonder als zodanig geïdentificeerd. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht opmerken, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als we kennis nemen van inbreuken, zullen zo snel als mogelijk reageren.

 

Productinformatie en specificaties

In het geval van individuele productinhoud kunnen wijzigingen in de prestaties of kenmerken van de apparatuur op elk moment na de redactionele deadline zijn opgetreden. De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp of de vorm, afwijkingen in kleur en wijzigingen in de omvang van de levering of prestaties tijdens de leveringstermijn, op voorwaarde dat de wijzigingen of afwijkingen redelijk zijn voor de klant, rekening houdend met onze belangen. De illustraties kunnen ook accessoires, speciale apparatuur of andere items bevatten die geen deel uitmaken van de standaard leveringsomvang of prestaties.

 

Handelsmerken en labels

Tenzij anders aangegeven, zijn alle op de internetpagina 's vermelde merken wettelijk beschermde handelsmerken van smart Europe GmbH of haar partners; dit geldt in het bijzonder voor modelnamen en alle logo' s en emblemen van het bedrijf.

 

Representatie of garanties

De informatie en details in onze webapplicaties vertegenwoordigen geen enkele verzekering of garantie, noch expliciet of impliciet. In het bijzonder vormen zij geen impliciete belofte of garantie met betrekking tot de kwaliteit, verhandelbaarheid, geschiktheid voor bepaalde doeleinden of niet-inbreuk op wetten en patenten.

We wijzen u erop dat wij geen invloed hebben op het ontwerp en informatievoorziening van derde partijen naar wie links worden verstrekt. We kunnen daarom ook niet instaan voor de tijdigheid, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de daar verstrekte informatie. Tegen deze achtergrond distantiëren wij ons hierbij van alle inhoud op deze sites. Deze verklaring is van toepassing op alle links naar externe sites op onze internetpagina's en hun inhoud.

 

Kennisgeving ingevolge § 36 van de wetgeving inzake beslechting van consumentengeschillen (VSBG)

We sluiten deelname uit in een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten in de zin van de Duitse wet op de beslechting van consumentengeschillen (VSBG) en zullen niet deelnemen aan enige arbitrage, waartoe wij ook niet verplicht zijn.

 

Rangorde

Gebruiksvoorwaarden voor een Digitaal Aanbod hebben voorrang op deze wettelijke kennisgeving.

Status: augustus 2021